Паралогія (paralogia, ae, f; грец. paralogos – противний розуму, нерозумний; para – біля, відхилення від норми + logia – слово, мова) – розлад мислення, що характеризується втратою логічної послідовності висловлювань («міморічь», відповіді «невпопад»).