Осадчук
Руслан Васильович

Спеціалізація: невролог, вертебролог, фізіотерапевт, лікар вищої категорії

– Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, спеціальність «Лікарська справа»

– інтернатура за спеціальністю «Нейрохірургія»

– Курс «Мануальна терапія», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

– Курс «Клінічна електронейпроміографія і викликані потенціали головного мозку»

– ПАЦ і атестація по неврології, перша категорія

– ПАЦ і атестація по неврології, вища категорія

– Видано методичні рекомендації для лікарів «Міофасциальна терапія»,

– Участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Теоретичні та клінічні аспекти рефлексотерапії і нетрадиційної медицини»

– Опубліковані статті «Застосування м’язово-фасциального терапії в реабілітації хворих з органічними ураженнями ЦНС» і «Застосування м’язово – фасциального терапії в лікуванні пацієнтів з синдромом Вегетативних порушень»

– Активний учасник Української асоціації по вивченню болю

– Проводить майстер-класи для лікарів по лікуванню і Дагностиці м’язово-скелетних і м’язово-фасциальних болей