Політопний (polytopus, a, um; грец. poly- – багато + topos – місце) – має різну локалізацію.