Гіперакузія (hyperacusia, is, f; грец. Hyper – понад, над + acusis – слух) – посилене сприйняття звуків.