Гіпоплазія (hypoplasia; грец. Hypo – під, нижче + plasis – формування, освіта; син. Гіпогенезія) – зменшення на два сигмальних відхилення від вікової норми маси або обсягу органу, судини.